Bánd
Üdvözöljük Bánd község honlapján!

Projekt Tájékoztató

2020. március 25. | 09:43

 

 

 

 

A projekt címe: Megyeszékhely kerékpáros megközelítését szolgáló hivatásforgalmi kerékpáros közlekedésfejlesztés Márkó-Bánd településeken

A projekt azonosító száma: TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00005

A kedvezményezett neve: Márkó Község Önkormányzata (Konzorciumvezető Főkedvezményezett); Bánd Község Önkormányzata (Konzorciumi tag Kedvezményezett) 

A szerződött támogatás összege: 279.768.293,- Ft (Márkó Község Önkormányzata: 60.997.977 Ft, Bánd Község Önkormányzata: 218.770.316 Ft)

A támogatás mértéke %-ban: elszámolható költségek 100 %-a

A projekt tervezett befejezési időpontja: 2020. 09. 15. (módosítása folyamatban)

 

A pályázat célja és tartalma

A projekt célja Márkó és Bánd településekről Veszprém város, mint megyeszékhely biztonságos hivatásforgalmi kerékpáros elérésének biztosítása, emellett a turisztikai célú hasznosítás is fontos. 

A cél két projekt megvalósításával teljesül, párhuzamosan és összehangoltan valósul meg Márkó és Bánd községek önkormányzatainak a veszprémi közigazgatási határig tartó projektje és Veszprém MJV Önkormányzatának a belterülettől a Séd-völgyön át a márkói közigazgatási határig tartó projektje (TOP-6.4.1-16-VP1-2018-00002). Ennek érdekében a két projektben szükséges kivitelezésre a három település közös közbeszerzési eljárást indít. 

A TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00005 projekt keretében új kerékpárút épül Márkóhoz és Bándhoz tartozó területeken a Séd-patak jobb oldalán a meglévő gazdasági úton, majd a Séd hídjától - a jelenlegi út, bányaút nyomvonalán – folytatódik a völgyhíd után a Petőfi S. u. végéig. Ez az épített szakasz 1677,94 m hosszban épül meg, 1 sávos kialakítású vegyes forgalmú út helyenként kitérővel, 3,0 m forgalmi sáv szélességgel, 2,0 %-os burkolat oldaleséssel. A magas bevágás megtámasztására 4 szakaszon gabion támfalak épülnek, a meglévő Séd-fahíd új vasbeton kerethíddal kiváltásra kerül.

Márkó Petőfi S. utca végétől kezdődően a 8313 j. országos közúton Bánd község belterületének nyugati végéig a kerékpárút forgalomtechnikai kijelöléssel valósul meg 4400 m hosszban. Az útszakaszon közúti jelzőtáblákat helyezünk el és burkolati jeleket festünk fel. 

Az Önkormányzatok társadalmi felelősségvállalásuknak eleget téve a beruházás részeként megvalósítják szemléletformáló kampányukat, melynek célja a kerékpáros közlekedésre ösztönzés, a közlekedésbiztonság javítása és a közlekedési kultúra színvonalának az emelése.

A fejlesztéssel, mind a munkáltatók, mind a munkavállalók számára tér nyílik az egészségesebb munkába járásra és ennek népszerűsítésére.