Bánd
Üdvözöljük Bánd község honlapján!

Mádl Ferenc

MAGYARORSZÁG Egykori Köztársasági Elnöke

 

 

Felavatták Mádl Ferenc szobrát Bándon

(vehir.hu cikke)

Mádl Ferenc volt köztársasági elnök, Bánd szülötte tiszteletére avatott szobrot dr. Kövér László házelnök vasárnap délelőtt a település központjában.

A XX. és a XXI. századot átívelő életében a gondviselés sokszor állította Mádl Ferencet választás elé, és ő mindig helyesen választott, mindig a jó döntések embere volt. Mindezt szelíden, derűsen és csendesen tette – mondta a házelnök.

Kövér László felidézte a politikus életpályájának legfontosabb, legmeghatározóbb állomásait gyermekkorától meghurcoltatásán keresztül köztársasági elnöki megbízatásáig. A nemzetközileg is elismert jogtudós munkássága során mindig a nemzeti gondolatot és a magyarságot választotta.

A folytatásban az utókorra hagyott szellemi értékét így összegezte: „Mádl Ferenc erkölcsi ereje, nemzeti hűsége és polgári arányérzéke mindannyiunknak reményt és erőt nyújt arra, hogy a ránk váró legnehezebb feladatokat is meg tudjuk oldani, megerősíti hitünket abban, hogy mindig van lehetőség a helyes választásra; abban, hogy a jó mindig legyőzheti a rosszat, ha mi a jó eszközeihez szegődünk.”

Befejezésül Mádl Ferenc ars poeticáját idézte a házelnök: „Isten, gondviselés, emberi méltóság, erkölcs, szabadság, szeretet és szuverenitás.” Mádl Ferenc szobra ezeket az értékeket hirdesse – mondta –, mert a magyar és az európai jövendőnek mindig szüksége lesz az ő példájára.

A múlt megbecsülése nélkül nem lehet jövő sem – nyomatékosította beszédében Bánd polgármestere, Steigervald Zsolt, aki kiemelte: ez az első alkalom, hogy saját szülöttéről avat szobrot község. – Úgy gondolom Bánd polgárai példát mutattak a civil összefogásból – tette hozzá, majd Mádl Ferenc szülőfalujához intézett gondolatit idézte: „Ebben a faluban hatalmas közösségi erő van, s ez az erő kísért végig egész életutamon.”

Gácsi Barna szobrász alkotását Kövér László és Steigervald Zsolt leplezte le és koszorúzta meg, Kovács Mihály római katolikus esperes áldotta meg.

Az ünnepségen megjelent Mádl Ferenc özvegye, Dalma asszony is.

Mádl Ferenc 1931-ben látta meg a napvilágot a Veszprém megyei Bándon. Földműves szülei hat gyermeket neveltek. Elemi iskoláját szülőfalujában kezdte. Szentkirályszabadján, majd a veszprémi piaristáknál folytatta iskoláit. Egyetemi tanulmányait Pécsett kezdte, majd a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetemen szerezte jogi diplomáját. 1993-ban a Magyar Tudományos Akadémia tagja lett. 2000-ben az országgyűlés Magyarország köztársasági elnökévé választotta, tisztségét 2005-ig töltötte be. Az Antall-kormány idején tárca nélküli és közoktatási miniszter is volt. Mádl Ferenc 2011. május 29-én hunyt el.

 

Szobortámogatás

 

 

Tisztelt Bándiak!

 

Falunk szülöttének, Mádl Ferenc köztársasági elnöknek, Feri Bácsinak 2014 augusztusában emléktáblát avattunk. Többen vetették fel azt az ötletet, hogy egy újabb emléket lehetne felállítani Bándon.  Ezúttal egy szobor megvalósítása a szándék, amelyet a templommal szemközti területen a hársfa alatt lehetne elhelyezni. Kivitelezését tekintve egy ülőszobor lenne, 1/1-es méretben. Mindez azt szimbolizálná, hogy Feri Bácsi most is itt ül közöttünk. A helyszín oka az, hogy a számára legfontosabb értékeket hangsúlyozza. A háta mögötti iskola a tudást, a vele szemben található templom pedig a hitet jelképezné.

A szobor anyaga kerámia lenne, amit Gácsi Barna szobrászművész készítene el. A szobor makettja a Kultúrházban lesz megtekinthető.

A várható költségek összege 8-8,5millió Ft, aminek a finanszírozására több forrást is szeretnénk felhasználni. Szándékunkban áll pályázatok benyújtása, valamint egyéb szponzorok keresése. Semmiképpen sem szeretnénk közpénzeket a cél megvalósítására felhasználni. Úgy gondoljuk, hogy a falu közösségének a támogatását is ki lehet fejezni, ha mi, lakosok is hozzájárulnánk a szükséges összeg előteremtéséhez. Ez a pályázatok elbírálása során is komoly tényező lehet. Ezért fordulunk a község lakosságához, hogy a szobor felállításához szükséges összeg előteremtése érdekében felhívjunk mindenkit a közadakozásra. A tervezett szobor közadakozásból történő megvalósítása megint jó példája lehetne a település összetartó erejének, a közösséghez való tartozásnak a kifejezésére. Az összeget a Bándért Közalapítvány számlájára lehet befizetni.

A szobrász egy látványtervet készít, amelyet makett formájában a kultúrházban lehet megtekinteni. 

Várjuk a bándi vállalkozások, magánszemélyek támogatását a közös cél megvalósítása érdekében.

 

Köszönettel: 

Steigerwald Zsolt  Polgármester


 

Tisztelt Bándiak!

 

Falunk szülöttének, Mádl Ferenc köztársasági elnöknek, Feri Bácsinak 2014 augusztusában emléktáblát avattunk. Többen vetették fel azt az ötletet, hogy egy újabb emléket lehetne felállítani Bándon.  Ezúttal egy szobor megvalósítása a szándék, amelyet a templommal szemközti területen a hársfa alatt lehetne elhelyezni. Kivitelezését tekintve egy ülőszobor lenne, 1/1-es méretben. Mindez azt szimbolizálná, hogy Feri Bácsi most is itt ül közöttünk. A helyszín oka az, hogy a számára legfontosabb értékeket hangsúlyozza. A háta mögötti iskola a tudást, a vele szemben található templom pedig a hitet jelképezné.

A szobor anyaga kerámia lenne, amit Gácsi Barna szobrászművész készítene el. A szobor makettja a Kultúrházban lesz megtekinthető.

A várható költségek összege 4,5-5 millió Ft, aminek a finanszírozására több forrást is szeretnénk felhasználni. Szándékunkban áll pályázatok benyújtása, valamint egyéb szponzorok keresése. Semmiképpen sem szeretnénk közpénzeket a cél megvalósítására felhasználni. Úgy gondoljuk, hogy a falu közösségének a támogatását is ki lehet fejezni, ha mi, lakosok is hozzájárulnánk a szükséges összeg előteremtéséhez. Ez a pályázatok elbírálása során is komoly tényező lehet. Ezért fordulunk a község lakosságához, hogy a szobor felállításához szükséges összeg előteremtése érdekében felhívjunk mindenkit a közadakozásra. A tervezett szobor közadakozásból történő megvalósítása megint jó példája lehetne a település összetartó erejének, a közösséghez való tartozásnak a kifejezésére. Az összeget a Bándért Közalapítvány számlájára lehet befizetni.

Bankszámlaszám:  73200189-11106791  Kérjük közleményként a „ Mádl Ferenc szobor ” megjegyzéssel jelezzék a felajánlás célját!

A szobrász egy látványtervet készít, amelyet makett formájában a kultúrházban lehet megtekinteni. 

Várjuk a bándi vállalkozások, magánszemélyek támogatását a közös cél megvalósítása érdekében.

 

Köszönettel:

 

        Bánd Község Képviselőtestülete                                                                                                                    Bánd Német Önkormányzat


 

Szoborterv

 

Szoborterv Bánd község részére, mely Mádl Ferenc volt magyar köztársasági elnöknek állít emléket.

A szoborterv egy komplex térkialakítást vázol fel, mely a templommal szemben, a nagy hársfa alatt kerülhet kialakításra.

Egy olyan teret szeretnénk létrehozni, amely emelné a község nívóját, az odalátogatóknak látványosságot és érdekességet nyújt, de ugyanakkor beolvad a község hétköznapjaiba, és pihenőhelyként részt vesz az ott lakók életében. Mádl Ferenc életnagyságú pirogránit szobra a fa alatt elhelyezett padon ül, kezében egy könyv, melyből éppen felemeli tekintetét.  A szobor kidolgozottsága életszerű, a fej portrészerűen jelenik meg.  Körülötte különböző méretű székek vannak elhelyezve, így a néző részese lehet a tér kompozíciónak.  A többféle méretű szék szimbolizálja egy magyar család szerkezetét, így a gyerekek gyerekméretű székeken ülhetnek. 

A 10 x 3 méteres területet keretként pirogránit mozaik téglákkal burkolnánk, egyrészt finoman kiemelve a szobrot környezetéből, másrészt keretezve az egész kompozíciót.  A kereten belüli területet műfűvel borítanánk (mivel a fa alatt nem lehetséges a szép fű megtartása) ezzel a téli időszakban is meglepő zöld szigetként jelenne meg a település központi része.  

Mádl Ferenc szellemisége, szerény emberségével a szobron keresztül állandó tanítóként élhetne tovább Bánd községben.

 

Gácsi Barna Ferenc

szobrászművész


Mádl Ferenc, Magyarország köztársasági elnöke, aki tudós és hivatalnok egyben. Életnagyságú szobra, mely egy padon ülve ábrázolja, kezében az ország nagy könyve, amelyből épp felolvas. A szobor alsó részét meghatározza egy íróasztal, melynél élete egy részét eltöltötte, amely szimbolizálja az állami hivatalban eltöltött időt is. Az íróasztal súlyos, tömbszerű részekből áll össze, mely egyik sarkán oszlopszerűen tartja az ország nagy könyvét. Az asztal mégis úgy tűnik, mintha átlátszó lenne, mögötte kirajzolódik az ember, ahogyan az állami gépezet mögött is kitűnik Mádl Ferenc embersége. Az alsó részen még csak sejtelmesen látszanak a lábak, de ahogy felfelé halad a szem, egyre tisztább a kirajzolódó kép. A könyv fölé hajló felsőtest tisztasága már egyértelműen uralkodik az asztal fölött, az arc enyhén mosolygós (ez nagyon jellemző volt rá) kifejezése pedig már egyértelműen az embert és nem az államhivatalnokot mutatja. Kinyitott szája, ahogy éppen mesél vagy tanít, egyértelmű kapcsolatteremtést szeretne a nézővel. A szobor körül majd elhelyezésre kerülő székek kínálják a lehetőséget, hogy leüljünk, és az emberi hangot túlhaladva meghallgassuk Mádl Ferencet, az embert, a Magyar Köztársaság egykori elnökét.